Στείλτε αυτόν τον σύνδεσμο σε έναν φίλο.

jQuery(document).ready(function(){ if(jQuery(window).width()<768){ jQuery('.t3-sidebar-right #Mod265, .t3-sidebar-right #Mod264, .t3-sidebar-right #Mod307, .t3-sidebar-right #Mod291, .t3-sidebar-right #Mod288').hide(); } });