LOGO1

angelopouloshair

Komotiki mathitia00Η μαθητεία αποτελεί ιδιαίτερη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία συνιστά σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση.

Komotiki mathitia2

 Πρόκειται για συνδυασμό εργασίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος προσφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στον επιχειρηματία και στον ασκούμενο.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

 1. Δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων εργαζομένων, αφού εξειδικεύονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης.

 2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς ενδυναμώνεται η επιχείρηση.

 3. Καινοτομία, αφού υπάρχει εισροή νέων ταλέντων και φρέσκων ιδεών στην επιχείρηση.

 4. Παραγωγικότητα, μιας και κατά τη μαθητεία οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται, οπότε προσφέρουν στην επιχείρηση.

 5. Μείωση κόστους, το οποίο προκύπτει από εισφορές επιδοτούμενου προγράμματος

 6. Αφοσίωση, καθώς ο μαθητευόμενος ταυτίζεται με την επιχείρηση, οπότε δείχνει αφοσίωση.

 7. Ελκυστικότητα του εργοδότη, αφού τα προγράμματα μαθητείας δημιουργούν ελκυστικό περιβάλλον εργασίας.

Κατά την 9μηνη διάρκειά του οι μαθητευόμενοι/-ες παρακολουθούν:

 • Εργαστηριακό μάθημα στην ειδικότητά τους συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 1 ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο, που περιλαμβάνει: σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για 9 μήνες (4 ημέρες την εβδομάδα για 7 ώρες την ημέρα).
 • Κατά την εφαρμογή του προγράμματος υπάρχει συστηματική συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού (διδάσκοντα και επόπτη από την πλευρά του σχολείου) και του εκπαιδευτή (στο χώρο απασχόλησης) για την τήρηση τόσο του προγράμματος σπουδών μαθητείας όσο και του πλαισίου ποιότητας μαθητείας.
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητευόμενοι/-ες μπορούν να παρακολουθήσουν 35ωρο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την προετοιμασία τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Οι απόφοιτοι/-ες της τάξης μαθητείας μετά από πιστοποίηση αναβαθμίζουν τα προσόντα τους στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτό απαιτείται.

Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας παίρνουν αναβολή στράτευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Η μαθητεία έχει διάρκεια 9 μήνες και διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο σε συνεργασία εκπαιδευτικής δομής και φορέα υλοποιείται με

 -4 ημέρες εργασία σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

 -1 ημέρα εργαστηριακό μάθημα στο σχολείο.

Βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ»

 • Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ, οφείλουν να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια που τους αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής Μαθητείας:
 • Ο εργοδότης εφαρμόζει τις αρχές του Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας (ΚΥΑ 26385/16-02- 2017, Β’491), όπως αυτό έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ.
 • Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από   τον  Διευθυντή  του  ΕΠΑ.Λ. και  καθορίζει  τους   όρους   υλοποίησης του

«Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΕΠΑ.Λ. και ο μαθητευόμενος. Ο εργοδότης τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας (learning agreement) είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών μαθητείας της ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας.

 • Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 • Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 • Ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης, οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
 • Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Ο εργοδότης οφείλει να συνεργάζεται με το ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του  Προγράμματος  για  τη  συγκεκριμένη  ειδικότητα.

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, δηλαδή:

α) Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης Μαθητευόμενου, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του εργοδότη και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος,

β) Ημερολόγιο Μάθησης που συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει και υποβάλλεται σε μηνιαία βάση στο ΕΠΑ.Λ.. Με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο  εκπαιδευτικός του  ΕΠΑ.Λ. ή  Ε.Κ., καθώς και

γ) κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους.

δ) Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  την έναρξη της Μαθητείας και τη διακοπή αυτής (όπου απαιτείται) για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

ε) Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την εκπαίδευσή του στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.

Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.»

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), ήτοι 17,12€. Τα 11€ επιδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο  ΕΦΚΑ

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της Επιδότησης

17,12€ (ημερομίσθιο) + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) –11€ (επιδότηση) =9,35€

Ο εργοδότης καταβάλλει στον εργαζόμενο 9,35 ε ημερομίσθιο.

Ό θεσμός της μαθητείας δε θα λειτουργεί σε όλα τα ΕΠΑΛ που είναι ενταγμένη η κομμωτικη, για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τα αρμόδια γραφεία Δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης της περιοχής σας.

 Komotiki mathitia33